20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Konferansı

Nisan 2012′de yapılan 20. IEEE Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Konferansında Doç. Dr. Çiğdem Eroğlu Erdem tarafından “Görsel-İşitsel Duygu Durum Tanıma” konulu bir özel oturum düzenlendi. Beşyüzden fazla bildirinin yer aldığı bu konferansta kendisinin dört bildirisi sunuldu.