Laboratuarlar

Electronics (Elektronik) Lab.

Öğrencilerin derslerle ilişkili uygulamalarını, bitirme öğrencilerinin gerekli proje çalışmalarını yapması için kullanılmaktadır.

Circuit Theory (Devre Teorisi) Lab.

Öğrencilerin derslerle ilişkili uygulamalarını, bitirme öğrencilerinin gerekli proje çalışmalarını yapması.

Telecommunication (Haberleşme) Lab.

Öğrencilerin derslerle ilişkili uygulamalarını, bitirme öğrencilerinin gerekli proje çalışmalarını yapması.

Microprocessor (Mikroişlemci) Lab.

Mikroişlemçilerin, Mikrodenetleyicilerin tanıtılması ve programlanması. Öğrencilerin yazmış oldukları programları simülasyon etmeleri ve mikroişlemci/mikrodenetleyici içerisine yazmaları için programlayıcı kullanılmaktadır.

DSP (Dijital İşaret İşleme) Lab.

Elektronik bölümü 3. sınıfta okutulmakta olan aynı isimdeki dersin teoriden pratiğe geçirilmesi,bitirme öğrencikerine proje verilmesi, bilgisayar ve yüksek lisans öğrencilerinin araştırma ve geliştirme yapmaları için kurulmuştur.

Electric Machinery and Power System (Elektrik Makinaları ve Güç Sistemleri) Lab.

Lisans öğrencilerine elektrik makinaları eğitimi vermek için, güç sistemleriyle ilgili yüksek lisans çalışmalarında araştırma ve geliştirme için kullanılacaktır.

Chip Design (Çip Dizayn) Lab.

Sayısal devre tasarımı ve sinyal işleme derslerinin teoriden pratiğe geçirilmesi için ve ilgili araştırma çalışmaları için kullanılacaktır.

Power Electronics and Electric Drives (Güç Elektroniği ve Elektrik Sürücüleri) Lab.

Güç elektroniği derslerinin teoriden pratiğe geçirilmesi için ve ilgili araştırma çalışmaları için kullanılacaktır.