Staj

Staj Başvuru İşlemleri

Staj, en az 30 iş gününü kapsayan bir dönemdir. İstenirse farklı yer ya da birimlerde yapılmak kaydı ile 20 iş gününden az olmamak kaydı ile 2 farklı staj da yapılabilir. Bir akademik tatilde iki zorunlu staj yapmak isteyen öğrencilerin 2. sınıfı tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak staj yapacak öğrencilerin 3. sınıfı tamamlamış olmaları tavsiye edilir.

Staj yapılacak firmada en az 2 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi bulunmalıdır.

Öğrenci, staj yapacağı firmadan kabulunü aldıktan sonra, bölümün stajdan sorumlu araştırma görevlisine staj sayfasında “Belgeler” kısmında bulunan “Staj Başvuru Formu”nu teslim eder. Yurt dışında staj yapacaklar, sayfanın “English” kısmında bulunan formu, firmaya onaylatıp teslim etmelidirler. Bu formu firmaya eksiksiz doldurtmalı; ıslak imza ve mühür eksiksiz olmalıdır. Bu formun staj sorumlusuna teslimi ile ilgili kesin bir tarih yoktur; stajdan önce getirilmesi yeterlidir.

Bazı öğrencilerin staj yapacakları firmalar İstanbul dışında olduğu için, formu doldurtup maille göndermeleri de mümkündür. Aslının staj raporunun tesliminden önce getirilmesi gerekmektedir.

Firma öğrencinin stajının zorunlu olduğuna dair belge isterse (bütün firmalar istememektedir), staj sayfasındaki “Zorunluluk Belgesi” bölümün Staj Sorumlusu tarafından imzalanır; öğrenci firmaya iletir. Bölümle ilgili staj başvuru işlemleri böylece tamamlanmaktadır.

Bunun yanında öğrenci,  Personel Daire Başkanlığı’na sigortasını yaptıracaktır. Sigorta işlemleri için staj başlangıcından en az 3 gün, en fazla 1 ay önce Personel Daire Başkanlığı’na başvurulmalıdır. Daha önceden başlatılmış ve zaten düzenli yatırılan sigortası olan öğrencilerin de  Personel Daire Başkanlığı’na gerekli belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir. Sigortasız yapılan staj’lar geçerli olmayacaktır. Personel Daire Başkanlığı, zorunlu stajdan daha fazla staj yapmak isteyen öğrencilerin bütün staj sigortalarını yapmaktadır. Örneğin, eğitimi boyunca 4 staj yapan öğrencinin 4 stajı da okul tarafından sigortalanmakta; fakat  bir stajı zorunlu staja sayılmaktadır.

Lütfen sigorta formları dökümanını dikkatlice okuyunuz. Burada bulunan Ek-2’yi ıslak imza ve mühürleterek Ek-1’de yazan diğer belgelerle beraber Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Personel Daire Başkanlığı’na başvurunuz. Bu belge ve diğer istenenlerle sigortanız başlatılacaktır.

Yurt dışında staj yapacakların da mutlaka bütün belgeleri eksiksiz teslim ederek sigortalarını yaptırmaları gerekmektedir. Yurt dışına çıkmadan önce sigorta işlemi tamamlanmış olmalıdır.

Staj Sırasında

Öğrenci staj boyunca staj sayfasında bulunan örnek rapor formatında staj raporunu hazırlar. Staj sonunda bu raporun çıktısını alır, spiralletir. Staj süresince öğrenciden sorumlu olan kişi  staj raporunun ilgili kısımlarını onaylar ve staj sayfasında bulunan “Staj Sicil Belgesi”ni doldurur. Staj Sicil Belgesi, kapalı bir zarfa konmalıdır.

Stajdan Sonra Yapılacaklar

Stajdan sonraki akademik dönemde ders seçim haftasında öğrenci Summer Training dersini seçer. (20’ser günden) İki ayrı staj yapanlar, ikinci stajını tamamladıktan sonra staj dersini (Summer Training) seçerler.

Dönem başlangıcından itibaren bir ay süreyle öğrenciler, staj raporlarını ve staj sicil belgelerini araştırma görevlisine teslim eder. Raporların değerlendirmeleri için 2-3 hafta verilir. Bu değerlendirmenin sonunda yeterli olmayan raporlar, öğrencilere tekrar teslim edilir ve gerekli düzeltmeler için 2 hafta verilir. Düzeltilmiş rapor yeterli bulunursa öğrenci geçer; bulunmazsa öğrenci o dönem dersten başarısız olur. Üçüncü kez düzeltme hakkı verilmez.

Staj Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M.Eren YILDIRIM

mustafaeren.yildirim@eng.bau.edu.tr

Telefon: 0 212 381 08 91