Yandal – Çift Anadal

Bahçeşehir Üniversitesi’nde çift ana dal ve yan dal, burslu ya da burssuz ayırt edilmeksizin yeni akademik dönemle birlikte tüm öğrenciler için ücretsiz olacaktır.

Daha fazla bilgi için tıklayın

Yandal

Yandal Programı’nın amacı kendi bölümünün lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır. İlgili bölüm, her dönem kayıtlarından en az bir ay önce, Yandal Programı kontenjanlarını belirleyerek öğrencilere duyurur.

Temel İlke ve Kurallar:

 • Yandal Programı en az 18 krediden oluşur.
 • Yandal Programlarına, en erken 3.dönem en geç 6. dönem akademik yılın / yarıyılın başında Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında başvurulur. Başvurular Öğrenci İşleri Başkanlığı’na yapılır.
 • Yandal Programlarına başvuracak öğrencilerin başvurduğu döneme kadar kayıtlı oldukları programdaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmaları ve başvuru sırasında genel not ortalamalarının en az 2.50 olması gerekir.
 • Yandal Başvuru isteğinin başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılması gerekir.
 • Yandal Programı nedeniyle öğrencinin kendi programındaki başarısı ve mezuniyeti etkilenmez. Yandal Programı için ayrı karne ve ayrı transkript düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir.
 • Yandal Programlarını saptamada öğrencilere yardımcı olmak ve Yandal Programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, Bölüm Başkanı’nca bir Yandal Programı Koordinatörü atanır. Yandal Programı Koordinatörü, öğrencilerin kendi lisans programı danışmanları ile iletişim ve işbirliği içinde görev yapar.
 • Yandal programında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 • Öğrenci Yandal Programını kendi isteği ile bırakabilir.
 • Öğrenci Yandal Programından ayrıldığında, başarısız olduğu Yandal Programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
 • Anadal programında genel not ortalaması 2.30’nin altına düşen öğrenci izleyen dönemde yandal programından ders alamaz.
 • Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
 • Yandal Programını tamamlayan öğrenci, Yandal alanında lisans ve önlisans diploması ile verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.
 • Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki dönem üstüste 2.00′ nin altında kalan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
  Forma Eklenecek Belgeler:
 • Başvuru Formu (Üniversite Öğrenci İşleri Başkanlığı’ndan edinilir.)
 • Transkript (Not Döküm Belgesi).

Çift Anadal

Çift Anadal Programının amacı, kendi bölümlerinin lisans programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır. Çift Anadal Programı, ilgili bölümün ve Fakülte Kurulu’nun önerisi ve Üniversite Senatosu’nun onayı ile açılır. İlgili bölüm her akademik yılın başlamasından en az 30 gün önce kontenjanları belirterek Çift Anadal Programını duyurur.

Temel İlke ve Kurallar:

 • Çift Anadal Programlarına, en erken 3.dönem en geç 5. dönem akademik yılın / yarıyılın başında Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında başvurulur. Başvurular Öğrenci İşleri Başkanlığı’na yapılır.
 • Çift Anadal Programı en az 36 krediden oluşur.
 • Çift Anadal Programlarına başvuracak öğrencilerin başvurduğu döneme kadar kayıtlı oldukları programdaki tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmaları ve başvuru sırasında genel not ortalamalarının en az 3.00 veya daha fazla olması ve anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekir.
 • Çift Anadal Başvuru isteğinin başvurduğu bölümün bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu’nca kararlaştırılması gerekir.
 • Çift Anadal Programı nedeniyle öğrencinin kendi programındaki başarısı ve mezuniyeti etkilenmez. İki programa birden saydırılacak dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin programa kabulü sırasında Fakülte Yönetim Kurulu Kararı’nda belirtilir.
 • Çift Anadal yapacak öğrenciler kendi bölümlerinde okudukları dersleri Çift Anadal’da seçmeli olarak alamazlar.
 • Anadal programından mezuniyet hakkı elde eden ancak, Çift Anadal Programını bitiremeyen öğrencilere 2 dönemden fazla süre verilmez.
 • Aynı anda hem Çift Anadal hem de Yandal programına kayıt yapılamaz.
 • Anadal programında mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.75/4.00 veya (70/100) ortalama ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.
 • Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2.75/4.00 veya (70/100) olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50/4.00’ün veya (65/100) kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2.50/4.00’ün veya (65/100) altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.
 • Anadal programından mezuniyet hakkı elde edemeyen öğrencilere Çift Anadal Programı Lisans Diploması verilmez.
  Forma Eklenecek Belgeler:
 • Başvuru Formu (Üniversite Öğrenci İşleri Başkanlığı’ndan edinilir.)
 • Transkript (Not Döküm Belgesi).