Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Program Koordinatörü: Yrd. Doç. Dr. Ayça Yalçın ÖZKUMUR
İletişim:  ayca.yalcin@eng.bau.edu.tr 0212 381 08 78
PROGRAM ÖZELLİKLERİ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere ikiye ayrılır. Tezli program 21 kredilik ders yükü (7 ders), seminer ve tezden; tezsiz program ise 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve projeden oluşur. Her iki programın da eğitim dili İngilizce’dir. Tezsiz program iki yarıyılda, tezli program ise iki yarıyıl ve bir yaz dönemini sonunda tamamlanabilir. Program altında genel Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin yanısıra Gömülü Video Sistemleri uzmanlık programı da yürütülmektedir. Bu programa ilişkin bilgiler ilgili sayfalarda verilmiştir.
PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ
Program Çağdaş yaşamın teknolojik gereksinimlerinin karşılanmasında büyük katkılar sağlayan Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanına
  1. Gelişmeleri izleyebilen, uluslararası düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış insan kaynağı sağlamayı,
  2. Alanında özgün ve ileri düzeyde araştırma yapabilen kişiler yaratmayı,
  3. Kendisini sürekli geliştirebilen, toplumun sorunlarına çözümler üretebilen, evrensel değerlere duyarlı ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve öncülük özelliklerine sahip mezunlar yetiştirmeyi ve
  4. Ülkemizde geliştirilmeye çalışılan endüstri-üniversite işbirliğine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının hedef kitlesini, bilgi ve deneyimini artırarak, endüstride daha başarılı olmak isteyen, üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlanan, ilgili alanlarda disiplinler arası çalışma yapmayı hedefleyen elektrik-elektronik mühendisleri veya ilgili dallardaki diğer mühendisler oluşturmaktadır.