Doktora Programları

Bahçeşehir Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı, düşünsel derinlik sahibi olan, teknik bilgisini bilim felsefesiyle birleştirmiş, güncel gelişmeleri kavrayabilen ve mesleğini global ölçekte tanıyan üretken araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmeyi ve bilime özgün katkılar yapmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı’na kabul edilen öğrenciler programlarını kendi ihtiyaçları ve ilgi alanlarına göre aşağıdaki uzmanlık alanlarına uygun olarak şekillendirebileceklerdir

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı

Haberleşme: Kablosuz haberleşme ağları; 4G mobil sistemler; Enformasyon teorisi; Anten tasarımı; Optik haberleşme sistemleri; Mobil sistemlerin FPGA uygulamalari

Elektromanyetik/Optik Dalgalar ve Ultrason: Nanofotonik ve plazmonik; Opto-elektronik ve fiber-optik; Mikrodalga ve RF devre ve sistemleri; Anten tasarımı; Ses-ötesi uygulamalar

Sinyal İşleme: Dijital görüntü, video, konuşma işleme; Bilgisayarla görü ve örüntü tanıma; Yüz ve duygu tanıma sistemleri; Biyomedikal sinyal ve görüntü işleme; Görüntü tarama ve erişim sistemleri; Dalgacık-temelli ve çoklu-çözünürlükte işaret işleme

Kontrol, Otomasyon ve Robotik: İnsansız araçlar; Otonom robot sistemleri; Yapay algılama, değerlendirme ve seyrüsefer sistemleri; Akış kontrolü; Sürü sistemleri; Akıllı kontrol sistemleri; Gerçek zamanlı tanılama ve kontrol sistemleri

Elektrik Enerji Sistemleri: Elektrik enerji sistemleri kararlılığı, kontrolü ve analizi; Yenilenebilir enerji; Akıllı elektrik makinaları ve sürücü sistemleri; Güç elektroniği

Uzmanlık Alanları ve Yürütülen Araştırma Projeleri:

Mühendislik ve ilgili dallarda lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olanlar doğrudan ya da bilimsel hazırlık derslerini tamamladıktan sonra doktora programına kayıt olabileceklerdir.

Kimler Başvurabilir:

a) Doktora programlarına lisans diplomasıyla başvuran adayların kabul edilebilmeleri için genel not ortalamasının en az 2.75 olması gerekir.

b) Doktora programına başvurmak için ALES’ten sayısal puan türünden 70 almak gerekmektedir.

c) Doktora programına öğrenci kabulünde ÜDS’den en az 65 puan veya

Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir dil sınavından bu puanın eşdeğeri bir puan alınması zorunludur.

Başvuru Koşulları:

Doktora Programı’na dahil olmak isteyen adaylar başvurularını internet üzerinden yapmalı ve aşağıdaki belgeleri Fen Bilimler Enstitüsü’ne göndermelidirler.
  1. ✓Özgeçmiş belgesi
  2. ✓Mezun olunan okuldan alınan ve başarı derecesini de gösteren tasdikli transkript fotokopisi
  3. ✓ALES, GMAT veya GRE sınav sonuç belgesi fotokopisi (varsa)
  4. ✓KPDS, ÜDS, TOEFL veya IELTS sınav sonuç belgesi fotokopisi (varsa).

Başvuru minimum kriterlerini sağlayan adaylar başvuru döneminin sonunda mülakata çağrılacaklardır. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adaylar programa kabul edilmiş olacaklardır. Herhangi bir sebepten ötürü mülakata katılamayacak adayların doktora çalışmasını neden ve hangi konuda yapmak istediğini, amacını, çalışmasının olası sonuçlarını ve bu çalışmayı hangi öğretim elemanının danışmanlığında yapmak istediğini açıklayan bir yazıyı Fen Bilimler Enstitüsü’ne göndermeleri gerekmektedir.

Mülakatta başarılı bulunan adaylar, programa kesin kayıt için yukarıdaki belgelere ek olarak Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından istenen belgeleri teslim etmelidirler. ALES veya KPDS sınav sonuç belgesi olmayan adayların programa kayıtları, bu sınavlardan geçerli sonuçları alıncaya kadar, özel öğrenci statüsünde yapılacaktır.
Lisansüstü yönetmeliği için tıklayınız
Başvuru için web adresi: http://www.bahcesehir.edu.tr/fenbilimleri

Belgelerin gönderileceği adres: Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Çırağan Cad. No.4, 34353, Beşiktaş, İSTANBUL, Türkiye